Deset deka štěstí

Vždy první čtvrtek v měsící probíhá program „Deset deka štěstí“.  Vznikl v roce 2015 jako součást festivalu Duševního zdraví, aneb léčivé slovo v různých podobách, a od té doby získal nadšené milovníky poezie, neutuchající zájem mezi básníky, duchovní podporu Obce spisovatelů ČR a Katedry české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Prezentují se u nás básníci z Česka, ale také z jiných zemí, ze Slovenska, z Polska, z Rumunska a otevíráme dveře dalším. Největší zásluhu na tom mají veršotepci Alois Marhoul a Ondřej Hník, kteří se dramaturgicky podílejí na přípravě programu a hlavně vnášejí  po celou dobu trvání do jednotlivých večerů vtip, noblesu a profesionalitu.

U nás se můžete nejen setkat s poety, které najdete na pultech knihkupectví, ale  také se začínajícícmi básníky; máte možnost poslechnout si jejich originální přednes. Pro začínající básníky máme jedinečnou nabídku: Máte-li odvahu vystoupit před bardy poezie, napište nám, moderátorská dramaturgická dvojice Alois Marhoul Ondřej Hník Vás uvede na pomyslné jeviště.  Spolupracujeme také s některými z knihkupců a nakladatelů, kteří dodávají sbírky poezie do naší koučinkové kavárny Duše v peří.

Kdo nevěří, ať k nám běží!

Moderující básníci Alois Marhoul a Ondřej Hník mají nadhled, smysl pro humor, rozumějí poezii a stále si hrají se slovy ve svých básních i během našich večerů. Naši diváci to oceňují…

Hostující literáti a hudební doprovod se střídají podle předem dohodnutých témat. Letošní prázdniny, nakonec stejně jako minulé, mají básníci volno, aby čerpali inspiraci doma i ve světe. Jen v srpnu t.r. nám nabídnou nový program, o kterém budeme včas informovat.